Enjam soraglary, çözgütler.

  • Champion Equipment Maintenance for Extrusion Line

    Ekstruziýa liniýasy üçin çempion enjamlara hyzmat

    Çempion plastik tehnika ş. (CHAMPION MACHINERY) durnukly ýokary hilli ekstruziýa liniýasyny döretmäge, hünär tehniki goldaw bermäge we berk CHAMPION markasyny döretmäge çalyşýar. Enjamlar önümçiligiň özeni we önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň çeşmesi bolup durýar. Enjamlaryň ýerlikli ulanylmagy, enjamyň kadaly işlemegini üpjün edýär. Wagtynda tehniki hyzmat etmek enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp we ýüze çykmagy azaldyp biler ...

    Koprak oka