PP / PS Sahypanyň ekstruziýa çyzygy

“CHAMPION MACHINERY” tarapyndan öndürilen PP / PS sahypanyň ekstruziýa çyzygy bir gatly sahypany ýa-da köp gatlakly sahypany yzygiderli edip biler. Birinji derejeli gözegçilik, ýönekeý operasiýa ulgamy, has gowy baha.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Arza

● PP bir gatlak ýa-da köp gatlakly kagyz, iýmit gaplary, käseler üçin giňden ulanylýar.

PP thermoforming sheet product-1
PP food containers-2

Electric Elektrik komponentleri bukjasy üçin ulanylýan PS bir gatlak ýa-da köp gatlakly list.

PS thermoforming sheet-electronic tray-3

PP aç-açan list, iki reňkli kagyz we mat list,
kanselýariýa we ş.m.

PP Frosted sheet-4
PP stationery sheet-5

Esasy tehniki parametrler

Ekstruder görnüşi

Sceke nurbat ekstruder, ekiz nurbat ekstruder, bilelikde ekstruziýa

Material

PP, PS, HIPS

Sahypanyň gurluşy

Bir gatlak sahypasy, Köp gatlakly sahypa

Ini

600-1500mm

Galyňlyk

0,15-2.0mm

Çykyş kuwwaty

350-1500kg / sag

Jikme-jik düşündirişler

PP / PS list ekstruder ulgamy

 • PP / PS list ekstruziýa maşynynyň ýekeje nurbat ekstruderi bazardaky esasy modeldir. PP materialy üçin, ýelmeýän ýeke nurbat ekstruderi ulanyň. PS üçin adatça ýekeje nurbat ekstruderini ulanyň.
 • Çig malyň we formulanyň gowy plastifikasiýasy bilen garaşsyz R&D ýokary netijeliligi ýeke nurbat ekstruderi. Plastmassa listiň gowy berkligini üpjün ediň.
 • CHAMPION ýeke nurbat ekstruderiniň kuwwaty sagatda 1500kg-a ýetip biler.
 • PP sahypasy üçin ekiz nurbat ekstruderi hem ulanylyp bilner.
 • ÇEMPION MAZINERI, ekiz nurbat ekstruderiň nurbat gurluşy has çeýe. Iýmitlenmegi has durnuklaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde formula materialy we garyşyk PP gaýtadan işlenen we gyzlyk material barrelde has gowy dispersiýa eýe bolar.

PP + krahmal list ýasaýjy maşyn
Kraxmal goşuň, soňky sahypa täze biodegrirlenip bilinjek material bolar. Iň soňky önüm azyk gaplary üçin ulanylyp bilner.

Rolikli kalendar emele getiriji bölüm

 • Sahypa önümine görä, aýna üstündäki rolik, ýylmaýjy rolik ýa-da dokalan rolik saýlaň. Qualityokary hilli rolik.
 • Maks. rolikleriň diametri 800mm bolup biler.
 • SIEMENS servo dolandyryşy, gidrawliki sazlamak bilen enjamlaşdyrylan ýokary takyklykly üç rolikli kalendar emele getiriş ulgamy, PP / PS sahypasynyň durnukly ekstruziýasy üçin amatly.
 • Rolik üçin temperaturanyň çydamlylygy ± 1 is.
 • Kalendar bölüminde gurlan ekran paneli, list maşyny diňe bir HMI bilen işleýär.

Winder

 • Singleeke-täk iş stansiýasy agyr rulonly, goşa işleýän stansiýa el bilen ýelmeýän, üç sany iş stansiýasy el bilen ýelmenýän, awtoulag şemaly
 • Awto şemal, awtoulag işlemek, has howpsuzlyk we takyklyk.
 • Sahypanyň uzynlygy PLC tarapyndan dolandyrylýar.

Dolandyryş ulgamy

 • PLC gözegçilik.
 • Çaltlaşdyrmagyň açary: ekran panelindäki düwmäniň üsti bilen çyzygyň tizligini aňsatlaşdyryň.
 • Elektrik şkafy: ýokary derejeli we ökde enjamlary doly ulanýar. Dizaýn gurluşynyň dik görnüşi ýylylygyň ýaýramagy üçin amatlydyr.
 • Uzakdan dolandyrmak we uzakdaky näsazlyk diagnozy, düzedişleri aňsatlaşdyrýar we tehniki hyzmaty has amatly edýär.

 • Öňki:
 • Indiki: