ÇINAPLAS 2021 - ÇEMPION ÇÖZGÜNine hoş geldiňiz

CHAMPION EXTRUSION (2)

Hytaýda plastmassa we rezin senagaty boýunça 34-nji halkara sergi Şençzhenen Bütindünýä sergi we konwensiýa merkezi siziň bilen duşuşar. Zhejiang CHAMPION Plastik Maşynlar Ltd., 13-nji aprelden sergä gatnaşar. 16-njy aprelde. 2021.

Şençzhenen şäherindäki CHAMPION-a baryp görmäge hoş geldiňiz. Biz bärde.
Otagyň belgisi: 7-nji zal, J11
Sene: 2021.04.13-16
Şençzhenen Bütindünýä sergi we konwensiýa merkezi, Hytaý

CHAMPION size CHD85 ekiz nurbat ekstruderiniň we üç rolikli kalendaryň täze modelini görkezer PET sahypasynyň önümçilik liniýasy.

CHD85 ekstruderiniň täze modeli dürli dürli PET materiallaryny, bakja materiallaryny, yzygiderli gaýtadan işlenýän materiallary, APET / PETG / CPET / RPET ulanyp biler. Güýçli vakuum tükenik ulgamy bilen enjamlaşdyrylan. Maks. kuwwaty sagatda 800 kg-dan gowrak. Çempion dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli ekiz nurbat ekstruderi dizaýn etdi. Çykyş kuwwaty sagatda 250 kg-dan 1200 kg-a çenli.

Şol bir hatarda ekiz nurbat ekstruderi PLA, PP, PS, PE, ABS, beýleki plastmassa rezinler üçin ulanylyp bilner. HIPS, PMMA, PC, GPPSwe ş.m. singleeke nurbat ekstruder bilen deňeşdirilende, täze görnüşli ekiz nurbat ekstruderi has köp öndürijilik ukybyna eýe. Köplenç ekiz nurbat ekstruziýa enjamy üçin guratmagyň zerurlygy ýok, has köp güýç tygşytlaň.

ÇEMPION MAZINERI

SIEMENS servo dolandyryş ulgamy, gaty aýna üstündäki rolik, howpsuzlygy goramak enjamy we ş.m. bilen bu kalendar, rolik ini 1200mm, dürli kagyz önümi üçin kalendaryň gurluşy hem başga. Bizde dik görnüşli kalendar, 45 ° görnüş, L görnüşi we kesel görnüşi bar. Rolik materialy dürli list önümlerine görä tapawutlanýar.

ÇEMPION MAZINERI

Professional öndüriji iň ýokary standart plastmassa list / plastinka ekstruziýa maşynyny üpjün edýär. Çempion siziň gowy hyzmatdaşyňyz bolar we enjamlarymyzyň ýokary hiliniň bazaryňyzy giňeltmäge kömek etjekdigine ynanýarys.

“Champion” stendine baryp görmek we plastmassa örtükli maşynyň has täze tehnologiýasyny almak üçin hoş geldiňiz. Biz bu ýerde garaşýarys.


Iş wagty: 11-2021-nji aprel