ABS / PMMA / TPO / EVA tagtanyň ekstruziýa liniýasy

“Champion Machinery” tarapyndan öndürilen ABS list ekstruziýa çyzgysy, dürli ulanylyş önümi üçin köp gatlakly list / tagtany yzygiderli öndürip biler. Plastiki ekstruziýa pudagynyň 25 ýyllyk tejribesi. Hytaý öndürijisi.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Esasy tehniki parametrler

Ekstruder gurluşy

Effectiveokary täsirli ýeke nurbatly ekstruder

Material

ABS, PMMA, TPO, EVA

Sahypanyň gatlagynyň gurluşy

Bir gatlak, A / B / A, A / B / C, A / B.

Sahypanyň ini

1200-2100mm

Sahypanyň galyňlygy diapazony

1-8mm

Çykyş kuwwaty

450-800kg / sag

Jikme-jik düşündirişler

ABS / EVA tagta ekstruziýa maşynynyň artykmaçlyklary

 • “Champion Machinery” tarapyndan öndürilen ABS sahypasynyň bilelikde ekstruziýa çyzygy üznüksiz öndürip biler köp gatlakly list / tagta dürli ulanylyş önümi üçin.
 • Her bir material üçin ýokary öndürijilikli ýeke nurbat ekstruderi, has uly kuwwatlylygy, durnukly işleýiş basyşy.
 • Tagtany emele getirmek üçin dik görnüşli üç rolikli kalendar enjamy, garaşsyz rulon temperatura gözegçiligi bilen enjamlaşdyrylan. Temperatura gözegçiligi ± 1 ℃
 • Aýyrylýan gyrasy kesiji we uzaklygy sazlap bolýar.
 • Çipsiz kesiji maşyn, takyk uzynlygy dolandyrmak.

Önüm aýratynlyklary we amaly
ABS we PMMA ýa-da beýleki rezinler bilen berkidilen, güýçli täsir garşylygy, ýokary ýalpyldawuk önümiň öndürijiligini gowulandyrmak, gowy şekillendiriş vakuumy, ýokary temperatura we pes temperatura garşylygy, könelişme garşylygy, poslama garşylygy we mehaniki gaýtadan işleýşi gowy.

ABS we PMMA bilelikde ekstruziýa, adatça hammam, duş otagy, ýuwulýan otag, bug otagy we ş.m. üçin ulanylýar.
ABS deri däne tagtasy, ABS pes tekiz deri däne tagtasy, ýangyn saklaýan tagta, adatça awtoulaglaryň / awtobuslaryň üçegi, awtoulag paneli, awtoulaglaryň penjire çarçuwasy, şeýle hem çemodanlar, sumkalar we ş.m.

CHAMPION ABS / EVA / TPO list ekstruziýa liniýasy bilen TPO / EVA tagtasy, garramaga garşylyk, suwa garşylyk, poslama garşylyk, ultramelewşe şöhlesine garşylyk, oňat çeýeligi, uzak ömri we ş.m. awtoulag möhürleme zolagynda giňden ulanylýar. , ses izolýasiýasy, awtoulag guýrugy gutusy, penjireler, awtoulagyň içerki we daşarky bezeg bölekleri we ş.m.

ABS board extrusion line manufacturer
ABS PMMA suitcase board supplier
ABS board
ABS refrigerator plate board
Car decoration board extrusion line-EVA sheet extrusion line

Awtoulag bezegi tagtasynyň ekstruziýa çyzygy-EVA list ekstruziýa çyzygy

Dolandyryş ulgamy

 • SIEMENS PLC sanly gözegçilik. SIEMENS iň ýokary seriýaly CPU.
 • SIEMENS ýygylygyny, doly list enjamy üçin sürmek üçin serwony enjamlaşdyryň. Profinet tor baglanyşygy arkaly dolandyryş ulgamy has ygtybarly, durnukly we täsirli.
 • Merkezleşdirilen dolandyryş arkaly, häzirki, basyş, tizlik, temperatura we ş.m. ýaly ähli bölekleriň ähli maglumatlaryna bir ekranda göz aýlap bilersiňiz. Işlemek has aňsat.
 • Uzakdan näsazlygy anyklamak we uzakdan tehniki hyzmat ethernet baglanyşyklary arkaly amala aşyrylyp bilner. Satuwdan soňky meseleleri çözmek has amatlydyr.

 • Öňki:
 • Indiki: